Singing in Irish 2022

Tickets available
This 8 week course will run every Wednesday from 27th April to the 15th June and is for anyone who would like a fun way to improve their Irish Language skills while learning traditional songs in Irish in a group setting. For more details please contact Kevin on 0300 303 1777 or email at kevin.goodwin@fermanaghomagh.com. Class will run for 1hr from 7pm - 8pm. Amhránaíocht i nGaeilge 2022Beidh an cúrsa 8 seachtaine seo ar siúl gach Céadaoin ó 27 Aibreán go dtí 15 Meitheamh. Gníomhaíocht thaitneamhach é seo atá an-éifeachtach mar bhealach chun an Ghaeilge a fhoghlaim.

Tuilleadh eolais ar fáil ó Chaoimhín ach glaoch a chur ar an uimhir 0300 303 1777 nó ríomhphost a chur chuig kevin.goodwin@fermanaghomagh.com

Uair a chloig a mhairfidh an rang ó 7i.n.-8:00i.n.

Categories: #Singing

Book Tickets