Scéim Samhraidh 2022

Tickets available
Irish Course for Secondary School Students Fermanagh and Omagh District Council will run an Irish course for secondary school students in Strule Arts Centre, Omagh on Monday 22nd August 2022 from 10am-4pm. This course will be a useful refresher for students returning to their full-time studies in September. As well as Irish classes students will also have the opportunity to get a taste of other aspects of Irish culture. This will be provided through afternoon workshops in singing, dancing and sporting activities. The course will be free. Students should bring their own lunch. For further information about the course please contact Fermanagh and Omagh District Council Irish Language Officer, Kevin Goodwin by email at kevin.goodwin@fermanaghomagh.com or phone 028 82247831. Places may also be booked online by visiting the Strule Arts Centre website at www.struleartscentre.com. Cúrsa Gaeilge do Scoláirí Meánscoile Beidh cúrsa do scoláirí meánscoile ar siúl in Ionad Ealaíne na Sruthaile, An Ómaigh Dé Luain Tabharfaidh an cúrsa seo spreagadh sa Ghaeilge do na scoláirí díreach sula bpilleann siad ar scoil don scoilbhliain nua. Chomh maith le freastal ar ranganna beidh seans ag scolairí blás a fháil ar ghnéithe eile den chultúr Gaelach. Gheobhaidh siad seo ag na ceardlanna a bheidh ar fáil sa scéalaíocht, amhránaíocht agus gníomahaíochtaí eile san iarnóin. Saor in aisce a bheas an chúrsa. Ba cheart do scoláirí lón a thabhairt leo. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin chúrsa, scríobh chuig Oifigeach na Gaeilge Caoimhín Goodwin ag kevin.goodwin@fermanaghomagh.com nó glaoigh ar 028 82247831. Is féidir áit ar an chúrsa a chur in áirithe ag www.struleartscentre.com.

Book Tickets