Irish Course for Secondary School Students / Cúrsa Gaeilge do scoláiri méanscoile

Tickets available
Irish course for secondary school students in Strule Arts Centre, Omagh on Wednesday 7, Thursday 8 and Friday 9 July. 10am-4pm. Irish classes and cultural activities for all. Cost: £20 Further information: kevin.goodwin@fermanaghomagh.com Cúrsa Gaeilge do scoláirí meánscoile in Ionad Ealaíne na hÓmaí Dé Céadaoin 7, Déardaoin 8 agus Dé hAoine 9 Iúil. 10am-4pm. Ranganna Gaeilge agus gníomhaíochtaí cultúrtha do chách. Costas: £20 Tuilleadh Eolais: kevin.goodwin@fermanaghomagh.com
Categories: #Classes

Book Tickets